Információ

Az Ingyenweb Port Kft. ingyenes szolgáltatása.

Ha a szolgáltatással kapcsolatban bármi észrevételed, javaslatod van, írd meg nekünk az info@ingyenweb.hu címre.

Észrevételeidet, javaslataidat előre is köszönjük.

Telefon: 06/96/566-093


Adatvédelmi nyilatkozat

Cégünk a Port Kft. elkötelezi magát, hogy a látogatók személyes adatainak kezelése során a vonatkozó jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz, annak érdekében,hogy az általa üzemeltetett rendszert a felhasználók és a látogatók biztonságosan és kényelmesen használhassák.

A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük az erre vonatkozó hatályos jogszabályokat:

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
- A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések.
- A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet.
- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés valamint megsemmisülés ellen.

Cégünk szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációt tesz szükségessé.

A regisztráció során a Felhasználó a következő személyes adatait közli az Adatkezelővel:
1. vezetéknév
2. keresztnév
3. nem
4. ország
5. város
6. cím
7. irányítószám
8. telefonszám
9. e-mail cím
10. születési datum
11. végzettség, foglalkozás
12. Internet-hozzáférésének jellege
13. érdeklodési kör
14. oldalának kategóriája
15. végzettsége

Ezen adatok közlése önkéntes és kizárólag a Felhasználó akaratából történik.
A regisztráció során megadottt adatok valódiságáért a Felhasználó vállal feleőséget.

A regisztrációs lap kitöltésével a Felhasználó az általa közölt adatoknak az Adatkezelő által történő kezeléséhez hozzájárul.
Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosíthatóságának megvalósítása, és a szolgáltatás személyre szabási lehetőségének biztosítása.
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatokat a szerződés megszűnését követően 5 éven belül törli.

A rendszer regsztráció esetén rögzíti még:

1. kliens IP címét
2. regsztráció dátumát, idopontját

Automatikusan keletkezo adatok (log fájlok)

A szolgáltatások során keletkező naplóállományok elemzése több fontos információt nyújt a szolgáltató számára.
A kiszolgáló szerver bármilyen fájltranszfer esetén rögzíti a kérés dátumát, kliens IP címét, kérés típusát, fájltranszfer dátumát, idopontját, szerverről lekért URL-t, (hiba hiányzó fájl) esetén az el nem ért URL-t),használt böngésző típusát.
Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak.
Ezeket az adatokat az oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók "mozgásának" elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emelését segítik elő.
Az így keletkező adathalmazt személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

A rendszeren keresztül történő elektronikus levelezés esetén rögzíti:

feladó és a címzett felhasználói nevét, illetve e-mail címét, küldés/fogadás dátumát, idopontját,a küldő és fogadó IP címét.

Az adatkezelés célja rendszer biztonságos és folyamatos működésének biztosítása.

Hiba esetén az okok megelőzése, ellenőrzése, a hibák elhárítása, (levélbomba, spam) feltárása és megelőzése.


Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.

A fent leírt adatok (log-ok) keletkeztetéséhez és kezeléséhez a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul.

Az adatok felhasználása:

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló fenti adatokat - amíg azok személyes adat jellege megmarad - harmadik személy részére nem adja ki.

Ez alól kivételt képeznek a következő esetek:

1. ha azokat jogszabályban erre feljogosított állami szerv hivatalos eljárása során kéri.
2. ha harmadik személy vagy az Adatkezelő jogai vagy törvényes érdekei védelmében polgári peres vagy magánvádas büntetőeljárást kíván a Felhasználó ellen indítani.
3. ha az Adatkezelő a Felhasználóval szemben büntetőeljárást kíván kezdeményezni számítógépes csalás miatt.